Home » Služby a ceny » Organizování a uspořádání

UKÁZKOVÝ DOMOV zajistí uspořádání Vaší kanceláře, sklepa, garáže či kuchyně, ale dokáže Vám také například utřídit oblečení ve skříních, hračky v dětských pokojích a podobně.

Pořádek a přehled ve vašem okolí je velice důležitý pro upořádání a výkonnost Vaší psychické a pracovní činnosti.

Úvodní konzultace a příprava 800 Kč

(300 Kč jako kredit na další služby dohodnuté v průběhu konzultace!)

  • prohlídka prostoru včetně dopravy po Praze, odhad rozsahu prací
  • cenová nabídka, podpis smlouvy
  • vypracování podrobného plánu prací

Kompletní organizace dle dohodnutého rozsahu 750 Kč/hod

  • vyklizení prostoru, jeho úklid, případně drobné opravy
  • roztřídění předmětů (v této fázi je zásadní asistence klienta)
  • uspořádání a uložení
  • prezentace

V ceně není zahrnuta cena za profesionální úklid, případné opravy a vylepšení, odvoz a likvidaci vyřazeného materiálu. Dalšími náklady může být nákup různých úložných krabic, pořadačů, ramínek, pytlů a podobných předmětů potřebných k preciznímu uspořádání. Tyto předměty budou klientovi vyúčtovány na základě předložených prodejních dokladů.
Nákupní servis je součástí služby a její hodinové sazby.